2 Traxxas Front Wheel Chrome Nitro Rustler TRA4174

2 Traxxas Front Wheel Chrome Nitro Rustler TRA4174